dinsdag 7 april 2015

vrijdag 28 november 2014

HAMBURGER POST IN DE VROUWENSTRAAT TE NAARDEN

In 1666 verleende de stadsregering van Naarden aan  Adolf en Andries Heshuijzen toestemming een posterij op te richten tussen Naarden en Osnabrück. Omdat deze dienst aansluiting gaf op alle Hanzesteden in Duitsland, kreeg zij de naam Hamburger Post.  In Osnabrück sprak men over de Naarder Postwagen.

De postwagen van de Heshuijzers was ingericht voor vervoer van brieven en personen.; de wagen bood plaats aan acht personen. De posterij was gevestigd in de Vrouwenstraat. Er naast was de herberg ‘Het Vliegend Hert”” gelegen, waar de reizigers konden overnachten, alvorens door te reizen naar Amsterdam - het einddoel voor de meeste passanten. Het traject Naarden-Amsterdam werd per trekschuit afgelegd. 

HAMBURGER POSTWAGEN VAN NAARDEN NAAR HAMBURG